Thursday, October 10, 2013

Program Jualan Sempena Bulan Keusahawanan SK ConventAnjuran:
Panitia Kemahiran Hidup

Objektif:

Meluaskan pemahaman dan mengamalkan prinsip asas perniagaan dan keusahawanan supaya boleh bertindak sebagai seorang pengguna atau pengeluar yang sejajar dengan nilai etika perniagaan.
Memupuk sifat kreatif ,inovatif ,suka berusaha ,jujur,bekerjasama dan mengamalkan cara kerja yang bersistem ,tabiat kerja yang selamat, sihat 
dan bertanggungjawab.
Memberi peluang kepada murid  untuk merasai pengalaman 
berniaga.
 Memupuk, menyemai dan melahirkan budaya keusahawanan di kalangan 
pelajar-pelajar khas.
 Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pengurusan perniagaan dan melatih mengamalkan nilai-nilai etika dan perniagaan.

Peserta:

Semua murid Tahun 5 dan 6 Sekolah Kebangsaan Convent
TAHUN 5 TAHUN 6

Merancang dan menyediakan barang jualan

Promosi melalui poster

Promosi melalui katalog

Mendapatkan pesanan

Menyusun atur barang

Merekodkan pendapatan dan perbelanjaan

     Risiko dalam perniagaan